[zaloguj się]

LUTERANIJA (1) sb f

Fleksja

N sg luteranijå.

stp, Cn, Linde brak.

Wszystko co jest związane z Lutrem i luteranizmem:
Szereg: »luteranija i kacerska nauka«: tobie ia to mowię Ewánieliku/ czytay Hoſiuſá pilnie [...] omierźnieć łatwie z czytánia iego wſzytká Luteránia y kácerſka náuká. OrzRozm P3v.

Cf LUTERSTWO, LUTERYJA

KCh