[zaloguj się]

LUTERSTWO (3) sb n

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w luterski oraz w -stwo).

Fleksja
sg
G luterstwa
D luterstwu
A luterstwo

sg G luterstwa (1).D luterstwu (1).A luterstwo (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Wszystko, co jest związane z Lutrem i luteranizmem (3): w Fráncuſkiey źiemi ludzi o luterſtwo niektore palono/ drugie bito/ drugie wypędzano precż. BielKron 228, 221v; Ian S. Apoſtoł [...] piſząc do śiedmi przednich kośćiołow kátholickich w Azyey [...] zádawa im [...] tę niedoſkonáłość/ iż miedzy ſobą ćierpieli ſekty Nikolaitów/ y Báláámitow/ terazniemu luterſtwu podobne PowodPr 38.

W charakterystycznych połączeniach: luterstwu podobny; luterstwa przestać; o luterstwo ludzi palić.

Cf LUTERANIJA, LUTERYJA

KCh