[zaloguj się]

[LWIC sb m

Fleksja

I sg Lwic(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odlew”; tu patronimicum w przekładzie łac. Leo i w nawiązaniu do faktu wykarmienia bohatera przez lwicę: Tu záś o tym będźiem mieć/ iż gdy to dźiećiątko drugie do ſłuſznych lat wychowáłá weſpoł z oną Lwicą/ bo iey nigdźiey odyść niechćiáłá/ a zwłáſzcżá ſyná iey/ ktorego oná doiłá w dźiećińſtwie/ y doroſłká nigdźiey oſtáć niechćiáła/ á przeto go ſtąd káżdy Leonem/ iákoby Lwicem zwał. HistOtton 101.

Gf LEWEK, LWIĄTKO, LWICZEK, [LWICZĘ], LWIĘ, LWIK]

FP