[zaloguj się]

LWOPARD (1) sb m

Fleksja

N sg lwopård.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. lampart.

zool. Felis pardus L.; zwierzę drapieżne z rodziny kotów (Felidae) (kalka z lat. leopardus): Leopardus, et Leopardalis, Zwierzę ze Lwu á Párdu vrodzone/ Lwopard. Mącz 189a.

Cf 1. LAMPART, LEOPARD, [LEWARD]

ZZie