[zaloguj się]

LWOWY (18) ai

lwowy (15), lwow (3).

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
mNlwowy, lwow fNlwowa, lwowå, lwow(a) nNlwow(e)
G Glwowej G
A Alwową A
pl
N subst lwow(e)
G lwowych

sg m N lwowy (3), lwow (1); -y Mącz (2), Calep; lwow BielŻyw.f N (attrib) lwowa (2) Mącz, WujNT, lwowå (1) HistAl, lwow(a) (1).G lwowej (2).A lwową (2).n N lwow(e) (3).pl N subst lwow(e) (1).G lwowych (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Przymiotnik odlew”; pochodzący od lwa, należący do lwa; leoninus Mącz, Calep; leonis PolAnt, Vulg (18): BierEz R3; Tłuſthoſć Lwowa miedzy inſzemi nagorętſza ieſt/ przeto też bolącżki twarde odmiękcża j otwiera FalZioł IV 11c, IV 11b [2 r.]; bez przyiaciela ieſć abo pić ieſth obycżay wilcży albo lwow. BielŻyw 102; Mącz 189a [2 r.]; á oblicże wtore oblicże cżłowiecże/ á trzećie oblicże/ oblicże lwowe [facies leonis]/ á cżwarte oblicże orłowe BudBib Ez 10/14; Calep 591b.

W porównaniach (2): włoſy ná głowie iego iákoby Lwowe rozmáicie nákrapiáne HistAl A6v; WujNT Apoc 13/2.

W charakterystycznych połączeniach: lwowa(-e, -y) gęba (2), glowa (2), mięso (2), oblicże, obyczaj, tlustość, usta.

Wyrażenia: »lwowy ryk« (1): Ruitus, Lwowy ryk. Mącz 360a.

peryfr. »skora lwowa« = przemoc, siła (2): Cżwarty rodzay tyráńſtwem y mocą nárabia: Ták cudzy pot y pracą do śiebie przewabia. A tę Sektę ieſli chceſz vbierz w ſkorę płową,/ W iákiey Hercules chodźił, oſobliwą Lwową. KlonWor **v, 71.

W przen (2): TarDuch A3v; [śpi dusza moja] Srogoſciámi ſſcżęniąt Lwowych w okoł ogárniona LubPs O2v.
a. O wizerunku lwa (2): w kthorym pierſcieniu był kámień drogi/ ná ktorym było wyrytho głowę Lwową [caput leonis] HistAl A4v, A5.

Cf LWI, 1. LWOWSKI

JW