[zaloguj się]

LŻENIE (3) sb n

Pierwsze e jasne, drugie e z tekstu nie oznaczającego -é.

Fleksja
sg
N lżenie
I lżeni(e)m

sg N lżenie (2).I lżeni(e)m (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Obrażanie, poniżanie, ubliżanie; extenuatio, vituperium Mącz; criminatio, maledietio, probrum Cn (3): Extenuatio, Lżenie/ vmnieyſzanie Mącz 449b, 500b.

W połączeniu szeregowym (1): Gdźie też poſtępuie gniewem/ pomſty prágnieniem/ przećiw mnie y bráćiey mey/ [...] háńbieniem/ lżeniem/ ſromoceniem y vrągániem nieſłuſznym CzechEp 6.

Synonimy: hańbienie, sromocenie, urąganie.

Cf LŻYĆ

JW