[zaloguj się]

LŻON (3) part praet pass

lżon (2), lżony (1).

o jasne.

Fleksja
sg
mNlżon fN
I Ilżoną

sg m N (praed) lżon (2).f I lżoną (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Szkalowany, hańbiony (3):

lżon o co (2): á ták áby Máyeſtat Królewſki o nieſpráwiedliwość lżon nie był [ne ... profanetur JanStat 628] SarnStat 157, 921.

lżon cżym (1): Bym Anyelſkiego Páná [Komunię św.] [...] Z tą vcżćiwośćią/ ſkruchą y miłośćią/ Wiárą/ pokorą/ przyiął/ y cżyſtośćią: Z tą wolą w ſwrcu mocno vtwierdzoną/ Ze potym nie ma chęć być złośćią lżoną GrabowSet O3.

Cf LŻYĆ

JW