[zaloguj się]

ŁAGIEWKA (1) sb f

Pierwsze a pochylone; drugie prawdopodobnie jasne (tak w -ka, tak też Cn).

Fleksja
sg pl du
N łågiewka łågiewce
L łågiewkåch

[sg N łågiewka.]pl L łågiewkåch.[du N (cum nm) łågiewce.]

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Dem, odłagiew; laguncula Cn: Gedeon [...] dał im trąby w práwe ręce/ á w lewe pochodnie álbo lámpy w łagiewkach prożnych [lagoenasque vacuas Vulg Iudic 7/16] BielKron 50.

[łagiewka do czego: cf »łagiewka drzewiana«.

Wyrażenia: »łagiewka z blachy«: durszlak mosiądzewy i rost, łagiewka z blachy biały, rożny 3 InwMieszcz 1553 nr 54.

»łagiewka drzewiana«: skrzynka wozowa, w który są 2 łagiewce drzewiane do wina InwMieszcz 1583 nr 245.]

Synonimy: baryłka, bukłaczek, flaszka.

Cf ŁAGWICZKA

JZ