[zaloguj się]
ŁAGIEWNIK  stp; Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).