[zaloguj się]

ŁAGODLIWOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N pl łagodliwości.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Słabość [czego]: TY miły panie [...] racz wſtałoſci zachowac myſli naſſe aby łagodliwoſci ciała naſſego a chytroſci ſprzeciwnikow naſſych y ſwiata tego nas nie vwiodły RejPs 193v.

Cf ŁAGODNOŚĆ

JZ