[zaloguj się]

ŁAGODZIĆ (1) vb impf

Fleksja

2 sg praes łagodzisz.

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Czynić ujmującym, miłym; (de)lenire, interconciliare, mollire, mulecre, oblenire Cn:
Zwrot: »głos łagodzić«: [koźlę do wilka:] bá iuż mię nie zdrádziſz/ Choć ſobie ták głos łágodziſz [...] Sąć po głoáie báránkowie/ Ale po zębiech wilkowie. BierEz N2v.

Synonimy: miękczyć, słodzić.

Formacja współrdzmna: złagodzić.

Cf ŁAGODZENIE

JZ