[zaloguj się]

[ŁAGWA sb f

Pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg pl
N łågwa
A łågwy

sg N łågwa.pl A łågwy.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn, Linde brak.

Naczynie do przechowywania płynów: Lagwá/ łagwicá et łagiewká/ Obba, lagena. Volck Kkk.
Wyrażenie: »łagwa rzemienna«: Ci lepák ktorzy mieſzkáli w Gábáon [...] nábráli ſobie pokármow/ wory ſtáre ná oſły wkładſzy/ y łagwy rzemienne winne [utres vinarios] podárte y połátane/ [...] Y ſzli do Iozuego Leop 1577 Ios 9/4 (Linde).

Cf ŁAGIEW, ŁAGWICA]

FP