[zaloguj się]

ŁAGWICA (11) sb f

Pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg pl
N łågwica
G łågwic
A łågwicę łågwice

sg N łågwica (9).A łågwicę (1).pl G łågwic (1).[A łågwice.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Naczynie do przechowywania płynów (z drewna, skóry lub metalu); obba Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz; lagena Mącz, Calep; quartale, uter BartBydg; seria Mącz (11): Murm 150; Mymer1 [292]; Obba, lagena est genus calicis sulnycza vel fflyasha lagvicza BartBydg 99, 128, 174b; Seria vinaria, Winna łagwicá. Mącz 386c, I83á, 266a; Calep 578b.

łagwica czego (2): OpecŻyw 86v; dam robotnikom [...] pſzenice dwádzyeściá tyſiąc korcy/ y ták wiele ięcżmieniá/ oleiu też dwádzyeściá tyſiąc łagwic káżdy rok. BielKron 77; [Wziął tedy Izai bſłá/ náłożonégo chlebem/ y łagwicę winá [lagoenam vini]/ y koźlę z kóz iedno/ y poſłał przez rękę Dawidá ſyná ſwego Sáulowi WujBib 1.Reg 16/20].

[Wyrażenie: »łagmca skorzana« (1): łagwice takież ſkorzáne nowe wináſmy nálali [utres vini novos implevimus]/ teraz ſie iuż popádáły y podárły Leop Ios 9/13.]
Szereg: »łagwica albo dzban« (1): potká was niéktory cżłowiek / nioſſątz lágwicę albo dzbán wody [homo lagoenam aquae baiulans VulgMar 14/13]/ naſladuycież iego aże w dom OpecŻyw 86v.

Synonimy: bukłak, dzban, flasza.

Cf ŁAGIEW, [ŁAGWA]

JZ