[zaloguj się]

ŁAGWICZKA (2) sb f

Pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg pl
N łågwiczka
A łågwiczki

sg N łågwiczka (2).[pl A łågwiczki.]

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. odłagwica; laguncula Mącz, Calep (2): Laguncula, Lagwiczká/ Fláſzká. Mącz 183a; Calep 578b; [Oto brzuch moy iáko moſzcż bes oddechu/ kthory łágwicżki nowe rozſadza [quod lagunculas novas disrumpit] Leop Iob 32/19 (Linde)].

Synonimy: bukłaczek, flaszka.

Cf ŁAGIEWKA

JZ