[zaloguj się]

[ŁOBOZG sb m

Fleksja

G pl ł(o)b(o)zg(o)w.

stp, Cn brak.

Roślina nieużyteczna, chwast:

W połączeniu szeregowym: Ziemiá gdy ták bez ſpráwy leży zwłaſzcżá buyna/ ſámá s ſiebie ſkłonna ieſt do mnożenia pokrzyw/ ćirnia/ y ládá łobozgow niepożytecżnych. GilPos 75 (Linde).

Cf [ŁABUZIE]]

LW