[zaloguj się]

NALEZKA (1) sb f

Fleksja

N sg n(a)l(e)zka.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Odkrycie: Inuentiuncula ‒ Małanaliozka. Calep 558b.

Cf NALAZEK

ES