[zaloguj się]

NAMŁOCIĆ (2) vb pf

a jasne; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
praet
pl
3 m pers namłocili
conditionalis
sg
3 m by namłocił
impersonalis
praet namłoc(o)no

praet 3 pl m pers namłocili (1).con 3 sg m by namłocił (1).[impers praet namłoc(o)no.]

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Wymłócić wiele (z subiektywnym odczuciem wielości) (2): Ieśienny ſpuſt też wcżás odpráwowáć/ áby ſzkuty nie zámárzły/ z pomocą Kmiotkow/ áby żytá pożycżyli/ á każdy áby v siebie námłoćił/ ktore Vrzędnicy máią oddáć ſkoro záśiawſzy GostGosp 94.

namłocić wiele czego (1): Spiże z ſobą nábrawſzy/ o Krolá prośili/ Pſzenic/ grochow/ y gryki śiłá námłoćili. KmitaSpit C6v; [Urodzaj latosi. Żyta kóp 150 [...]; prosa kóp 1 1/2..., z tego namłócono wierteli 3 1/2... OpisyPozn 1569 nr 13].

Formacje współrdzenne cf MŁOCIĆ.

TE