[zaloguj się]

[NAPERZYĆ vb pf

Fleksja

3 pl fut naperzą.

stp, Cn brak.

Podnieść do góry, nastroszyć (o włosach):
Zwrot: »naperzyć brwi«: Záſyę/ gdy v dworu przychodzi rádá około cżego/ tedy też przewrotni pochlebnicy náperzą brwi/ á poſtáwę vſſnuruią/ poſtáwą tilko przizwaláią á nie niemowią. LorichKosz 41 (Linde s.v. naperzać się).

Synonim: najeżyć.

Cf NAPERZON]

FP