[zaloguj się]

[MAŁOUFNY ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNmałoufny
pl
V m pers małoufni

sg m N małoufny.pl V m pers małoufni.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Nieufny, bojaźliwy; tu: w funkcji rzeczownika; exiguae a. modicae fidei PolAnt: A on im rzecze/ przéczeście lękliwi o małoufni? MurzNT Matth 8/26; [Pan Chrystus] naſzyi wątpliwyi wiary nieodrzuczá byleſmy iedno iaką możemy wiarą doniégo zawołali/ iako tu Piotr małovfny wołá MurzNT 70v, Matth 6/30.

Synonimy cf MAŁOWIERNY.]

FP