[zaloguj się]

MAŁŻ (11) sb m

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N måłż måłżowie, måłże
G måłża måłżów
D måłżowi

sg N måłż (4).G måłża (3).D måłżowi (1).pl N måłżowie (2), [måłże.]G måłżów (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

zool. Bezkręgowiec z gromady mięczaków, podtypu muszlowców, żyjący w wodzie; otium, testa Cn (11): BierEz P3v [3 r.]; MVrix ieſt małż morzki ktori też włazi w ſkorupę iako j małżowie, ktorzi inacey go zową Kokilem/ dla tego iż gdy ią łupią żelazem, tedy łzy z ocżu cżyrwone iako purpura wypuſzcża FalZioł IV 37b.

W porównaniu (1): A oni ſie podobni sſtáną nyebożątká Małżowi/ ktory gdy s ſwey cżáſſki wylinyeye/ Tákże z nich káżdy prędko yák y on zniſſcżeye LubPs O3v.

a. Ostrea edulis L. (Rost); ostryga jadalna, której skorupa używana była w lecznictwie (4): Skorupa gdy będzie tego małża ſpalona/ á zmieſza ią z miodem przeſnym/ gdy kto ma rany w głowie/ tedy pomazać [...]. Zaſię po⟨pioł tego małza, po⟩maga kied⟨y komu ieſt bielmo na oczu⟩ FalZioł IV 37b, IV 38a; Małżów z łuſkámi nátłuc day SienLek 132v.
[Zestawienie: »małż śniedny«: Małże śniedne/ Tellinae Suſſeſchnecklen. SienHerb K3#v.]
b. Murex brandaris L. (Rost) lub Murex trunculus; rozkolec, wytwarzający wydzielinę używaną do wyrobu purpurowego barwnika; murex, purpura FalZioł, Cn; buccinum, conchylium, coryphia, ostreum (ostrea), pelagia, spondylus Cn (2): PVrpuri ſą małżowie, morzkie FalZioł IV 38c, IV 37b.
[Zestawienie: »małż farbierski«: Małże Fárbierſkie/ bo ſnich koſztowna fárbá brunatna/ Purpurae, Buccineae. Purpurſchnecken. SienHerb K3#v, D4#v.]
c. [Pinna; pinna, przyszynka, szołdra, mięczak o muszli w kształcie wydłużonego trójkąta, jadalny, rzadko wytwarzający też perły:
Zestawienie: »małż perłowy spiczasty«: Małż Perłowy ſpicżáſty/ Aſtura. Pinna. Oſtermunſzel. SienHerb K3#v, D4#v.]
d. [Chama; ziejka, mięczak żyjący w morzach tropikalnych; chama Cn:
Zestawienie: »małż zieisty« [szyk zmienny]: Małże źieiſte/ álbo źieyki/ Chamae. Offenſchnekel. SienHerb K3#v, E4#.]

Synonimy: b. kokil, purpura; d. ziejka.

Cf MAŁŻOWINA

AL