[zaloguj się]

RESOLUCYJA (8) sb f

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak wresolwować); a prawdopodobnie pochylone (tak w -yja).

Fleksja
sg
N resolucyjå
G resolucyj(e)j
A resolucyją
L resolucyji

sg N resolucyjå (1).G resolucyj(e)j (2).A resolucyją (4).L resolucyji (1).

Sł stp brak, Cn: rezolucyja, Linde XVII – XVIII w.: rezolucyja.

Postanowienie, decyzja [resolutio – rozprawienie,rozprowadzenie, rozwiązanie, rozsucie Mącz 401c; postanowienie umysłu, abo na umyśle, abo u siebie – resolutio Cn] (8): Trzebali będzie poiaką resolucyą doDworu, iuz nie do onych pisac copierwey, ale doPanny Barbary ActReg 130; o resolucyi w od kogo inszego wiedziec bedzieſz ActReg 154, 98, 140.

resolucyja około czego (1): WujJud 37 cf Szereg.

resolucyja w czym (1): niespora resolucia wsprawach ActReg 127.

resolucyja czyja (1): Tosz było zdanie Kro. Iego M. [...] abymu posłac woiewodztwo dzis. Ale na pretkości mało nalezy wiecey natym, ze ia aſz do iego resolucyei zaniechąm Titułu ActReg 51.

Zwrot: »resolucyją dawać« (1): Ivſczy thą konyeczną vpelną, a przeſz naſz wnyczem neodmyenna Inſtructia a reſolucia dawamy, gy poruczamy [...] aby yednal sbaſzamy a radamy Czeſzarza Tureczkyego MetrKor 38/ 500.
Szereg: »resolucyja albo rozsądek« (1): Y owſzem nigdźie niemáſz oſtátecżney Reſolucyey álbo rozſądku około roznośći Wiáry WujJud 37.

LWil