[zaloguj się]

[MARŁY part praet act pf

Fleksja

G pl m(a)rłych.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nieżywy, zabity: aby [...] szgothowalybyszczye nam szkorky, szwyerącze marlych [pelles animalium mortuorum; skor zwierząt pobitych HistAl E7] thyssyacz [...] yszeby nam y naszym ryczerom odzyenye y bothy czynyono sznych HistAl 1510 188.

Synonimy cf MARTWY.

Cf MARTWY, MRZEĆ]

MK