[zaloguj się]

MATKOMORDERCA (1) sb m

Fleksja

D pl matkomorderc(o)m.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) ‒ XVII w.

Znaczenia
Matkobójca:
Szereg: »ojcomorderca i matkomorderca«: wiedząc to iż zakon nie ieſt poſtánowion ſpráwiedliwemu/ ále nieſpráwiedliwym/ [...] oycomordercom y mátkomordercom [parricidis et matricidis; mátkomordercóm WujBib] WujNT 1.Tim 1/9.

Synonim: matkorozbojnik.