[zaloguj się]

REWIDOWANIE (11) sb n

Pierwsze e, o oraz a jasne, końcowe e pochylone.

Fleksja
sg
N rewidowanié
G rewidowaniå
D rewidowaniu
A rewidowanié
L rewidowaniu

sg N rewidowanié (2); -é (1), -(e) (1).G rewidowaniå (2).D rewidowaniu (2).A rewidowanié (3).L rewidowaniu (1 + żp).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Dokon(yw)anie przeglądu, sprawdzanie(-enie), (s)kontrolowanie (o działaniach urzędowych, prawnych) (11): ABy tego roku ie [zamki] powinni obiecháć/ y zrewidowáć Podkomorzowie [...]. A niżli ná rewidowánié wyiádą/ w powietnych á głównych mieśćiéch/ máią to publikowáć cztéry niedźiele przed wyiázdem ſwym SarnStat 234 [idem] 401.

rewidowanie czego (7): DO rewidowánia Akt Ziemſkich y Grodzkich Zakroczymſkich/ [...] pozwalamy Rewizory [...] SarnStat 740; Około Rewidowánia liſtów ná Królewczyznę. Aby Stároſtowie vrzędu ſwégo pilnowáli. SarnStat 944 marg, 90, 95, 129, 402, żp 403; [toż by musiało być: że rewidowanie tych spraw TM a nie komu innemu też bez osoby naszej pewniebyśmy zlecieli. ListyZygmAug 1556/317].

Szeregi: »rewidowanie i korrygowanie« (1): OZnáymuię káżdemu/ [...] iż Státut Polſki w druk wychodźi pod temi czáſy/ [...] A to dla tego/ áby tym ſnádniey mogł bydź do Woiewodztw ku rewidowániu y korrigowániu rozesłány.SarnStat *8.

»rewidowanie a przeglądanie« (1): ktorzy [wyznaczeni ludzie] ieſliby w ktorey cżęśći [...] Korony/ iákie vbliżenie w práwie poſpolitym obacżyli/ thám nápráwić ſie nápomináli. A thák nie inácżey iáko ná káżdy rok pewne rewidowánie á przeglądánie działo ſie. LeszczRzecz A3v.

Cf REWIDOWAĆ

LWil