[zaloguj się]

MIARECZKA (1) sb f

Fleksja

N sg miareczka.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. miarka.

Dem. odmiarka” ‘przyrząd mierniczy do nadawania prawidłowego kształtu geometrycznego’ (tu: kąta prostego) :
Wyrażenie: »węgielna miareczka«: Normula [...],Węgielna miáreczká. Mącz 250b.

AL