[zaloguj się]

MIĘSOPUSTOWAĆ (2) vb impf

Oba o oraz a jasne.

Fleksja
inf mięsopustować
indicativus
praes
sg
1 mięsopustuję

inf mięsopustować (1).1 sg praes mięsopustuję (1).[part praes act mięsopustując.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Hucznie bawić się, szaleć (w zapusty lub z innej okazji); bacchari Mącz, Calag; Bacchanalia celebrare a. vivere Cn (2): Bachor, Hucżę/ Krzyczę/ [...] Mięſzopuſtuyę [!]. Mącz 22c; Calag 186b; [mięſopuſtuię/ Bacchor, graecor, comessor, convivor. Volck Lll2v].

[W przeciwstawieniu: »mięsopustować ... pościć«: więtſzy zyſk cżynimy Dyabłu trzy dni roſpuſtnie mięſopuſtuiąc/ á niżli Bogu cżterdźieśći dni nie ochotnie á obłudnie poſzcżąc GrzegŻarnPos 1597 95 (Linde).

Zwrot: »rozpustnie mięsopustować«: GrzegŻarnPos 1597 95 cf W przeciwstawieniu.]

Cf MIĘSOPUSTOWANIE, MIĘSOPUŚCIĆ

ES