[zaloguj się]

MISTRZYK (2) sb m

Fleksja

N sg mistrzyk (2).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Dem. odmistrz” (prawdopodobnie ironicznie lub lekceważąco) (2): Magistellus, Miſtrzik. Mącz 204b.
α. W funkcji przezwiska (1): Kuchatzow Mistrzow 4. Staniſlaw Leſczinſki Miſtrzik Marczin Radowski Hans Czerlinſki Staniſlaw, Piekarz Marczinek Mlodzienczow Kucharzow 2. Staniſlaw Gębiczki, Stasz drugj WyprKr 125v.

IM