[zaloguj się]

MLASKAĆ (2) vb impf

Pierwsze a jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 mlaskå

3 sg praes mlaskå (1).part praes act mlaskając (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w.

Poruszając wargami wydawać głos podobny do cmokania (2):
Zwrot: »gębą mlaskać« [szyk zmienny] (2): Więc ſie nápić [we śnie] nie może byś mu cebrem nośił/ Mláſka gębą ieſzcże day prze Bog będzye prośił. RejWiz 120v; Máca gębą mláſkáiąc/ áż w dupę cáłował RejFig A8v. [Cf Kláſkam gębą/ ábo ięzykiem. Sclopo tumidas rumpo buccas ... Poppysma edo Cn].

TZ