[zaloguj się]

MOHORYCZNIK (1) sb m

Fleksja

I pl m(o)h(o)ryczniki.

stp notuje, Cn, Linde brak.

praw. Pośrednik lub świadek umowy kupnasprzedaży;
Szereg: »mohorycznik albo litkupnik«: Iáko byvalo rankoyemſthwo przeth mohorycznyky, albo przed lythkupnyky, Tho nyema bicz yedno czo komv ktho przeda albo poranczi LibLeg 6/117.

Synonimy: litkupnik, skupień, targownik.

AKtt