[zaloguj się]

[MONARSKI ai

Fleksja

G pl mon(a)rskich.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odmonarcha”; wywodzący się z rodu monarchów; tu w funkcji rzeczownika: Swatopołk kijowski naznaczył mu [ks. Dawidowi] Ostróg, Dubin, które dziś książę Bazyli Konstantynowicz, wojewoda kijowski, z kijowskich monarskich książę trzyma StryjPocząt 108.

Synonimy: krolewski, pański.]

MK