[zaloguj się]

MROZIĆ (2) vb impf

o jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 mrożę
conditionalis
sg
3 n by mroziło

praes 1 sg mrożę (1).con 3 sg n by mroziło (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Ziębić, przenikać zimnem; ścinać mrozem; frigefacere Mącz (2): Frigefacio, Mrożę/ Ná zimnie mam Ziębię. Mącz 137a.

mrozić co (1): Nákrywałem [winnicę]/ żeby iéy źimno nie mroźiło. KochPieś 14.

Synonimy: chłodzić, ziębić.

Formacje współrdzenne: pomrozić, przemrozić się, umrozić, zamrozić, zmrozić; odmrażać.

TZ