[zaloguj się]

MURNY (3) ai

Fleksja
sg
fNmurnå
pl
L murnych

sg f N murnå (2).pl L murnych (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odmur” ‘ściana z cegieł lub kamieni (3):
Wyrażenie: »loch murny« = zagłębienie, wnęka w murze (1): Irzykowie, ktorzi ſie w lochach murnych chowáyą. Mącz 12c.
bot. Zestawienie: »murna ruta« = Asplenium rutamuraria L., zanokcica murowa; paproć zimotrwała z rodziny paprotkowatych (Polypodiaceae), pospolita na ocienionych skałach wapiennych i starych murach; callitrichon, capillus Veneris Mącz (2): Callitrichon, Capillus Veneris, herba est pulchros faciens crines, Murna ruta/ właſniey Pánny Mariey włoski/ ziele yeſt. Mącz 32b, 34c.

Synonimy: zest.: »Matki Bożej włoski«, zanokcica.

Cf MIEDZYMURNY, MUROWNY, MUROWY

IM