[zaloguj się]

NAROCZYSTY (2) ai

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w uroczysty).

Fleksja
sg
n Anaroczyst(e)
pl
A subst naroczyst(e)

sg n A naroczyst(e) (2).[pl A subst naroczyst(e).]

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Uroczysty (2):
Wyrażenie: »naroczyste święto« [szyk 1:1] (2): A ná Święto nárotzyſte/ brzemię grzechow przes ćwierć roku/ będzie zgłádzone. KrowObr 70v, 71; [A po Epiſtole Chor ſpiewa Alleluia/ s Prozą de tempore/ ieſli błędow wniei [!] niemaſz po łaćinie/ a w święta naroczyſte oſobliwie Niemiecka albo Polſka pioſneczka [...] ma być [...] ſpiewana. UstKościel 125v, 126, 131, 136, 136v].

Synonim: uroczysty.

Cf [NAROCZYTY]

DJ