[zaloguj się]

NATKANY (15) part praet pass pf

-any (14), -ąny (1).

Oba a jasne.

Fleksja
sg
mNnátkany fN nNnatkané
Anatkany A A
I Inatkaną I
Lnatkanym L L
pl
N m pers natkani
subst natkan(e)
G natkanych
A subst natkan(e)

sg m N nátkany (6).A natkany (1).L natkanym (2).f I natkaną (1).n N natkané (1).pl N m pers natkani (1). subst natkan(e) (1).G natkanych (1).A subst natkan(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w. s.v. natkać.

Napchany, wypełniony, nadziany; confertus Mącz, Cn; effertus, fartus, refertus Cn (15): Cento – Wory natkąne y na murze zawieſzone dlą obrony, łątanina. Calep 180a, 237a, 408b, [726]a, 1026a.

natkany czym (4): RejWiz 4v; dał vſzyć kápturek błazeńſki z dzwonkámi/ Ktemu cepy ſkorzáne nátkáne zgrzebiámi. HistLan D4; PaprPan Hhv; KmitaSpit A4.

Wyrażenie: »natkany [= watowany] kabat, kaftan« = (1:1): [zły] Pilnie pyta ſloſárzá mali mocną kłotkę/ Bułáwá mu też ſtoi zá rodzoną ciotkę. A iáko w właſnym ſtryiu nádzyeiá w gránacie/ A z bárchánu nátkánym zgrzebiámi kábacie. RejWiz 4v, 192.
Przen (2):

natkany czym (1): Drudzi [senatorowie] vporem abo nienawiſcia natkani [...] zezwalayac na vota Principalow ſwoych pomagali nietzuuiac ſie na kogo PaprUp D4v.

Wyrażenie: »natkana miara« (1): Nie gubiſz gdy dáieſz: obiecuieć P. Bog zapłátę y dobrą miárą odmierzy tobie/ nátkáną/ nátrzęśioną y opływáiącą SkarKaz 279a.
a. O obżarstwie (2): Cibo confertus, Obżarły/ Nátkány. Ták pełny aſz mu w gárle ſtoyi. Mącz 118b, 118a.
b. O dolegliwościach cielesnych związanych z chorobą (1):

W połączeniu szeregowym (1): ćiáło pełné plugaſtw/ odęté/ nátkáné/ oćiężáłé Oczko 12v.

Synonimy: nadziany, napełniony; a. objedzony, obżarty.

Cf NATKAĆ, NIENATKANY

DD