[zaloguj się]

NATŁUCZENIE (1) sb n

Fleksja

N sg natłuczeni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Zadanie razów, uderzenie [w co]: Diminutio capitis, Rozbicie głowy/ nátłuczenie w głowę. Mącz 223b.

Cf NATŁUC

LW