[zaloguj się]

NĘDZNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg nędzność.

stp, Cn, Linde brak.

Niedola, nieszczęście lub ubóstwo, bieda: Miseritudo, vox antiqua, pro Miseria ‒ Nedznoſcz. Calep 665b.

Cf NĘDZA

ZZa