[zaloguj się]

NIEBRZYDKI (3) ai

W pisowni rozłącznej (2), w łącznej (1).

e jasne.

Fleksja
sg
fNniebrzydkå
pl
N subst niebrzydkié

sg f N niebrzydkå (2).pl N subst niebrzydkié (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Miły, przyjemny (3): Niechay w nim [dworzaninie] znácżna będzye ſkromność/ ſtáthek/ á powagá nie brzydka GórnDworz K7; KlonŻal C2.

niebrzydki komu (1): Iednák nie brzydkié Bogu iéy obiáty były KochPam 81.

Synonim: nieżadny.

Cf BRZYDKI