[zaloguj się]

[NIEDOKONALE av

Tekst nie oznacza pochyleń; oba e oraz pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, do- oraz zwykle w -e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Niezbyt dobrze, niedoskonale: credidit sed imperfecte {(nedokonale)} Glosy II 121/6.

Synonim: niedoskonale.

Cf DOKONALE]

FP