[zaloguj się]
NIEDOKONAŁY part praet act 
Fleksja

G sg f niedokonał(e)j.

stp notuje, Cn, Linde brak.
Mający jakieś wady, braki:
Szereg: »mgły a niedokonały«: y żądaſz teras na świadectwo iawne/ pamiątkę y wyznanie/ ktemu na vćwierdzenie twoiei mgłei a niedokonałei wiary/ świątośći przedoſtoinei/ ćiała a krwie pana naſſego Ieſu Chriſtuſa/ pożywać. UstKościel 117.

Synonimy: niedoskonały, niedostateczny.

Cf DOKONAŁY

FP