[zaloguj się]

[NIEDOKOŃCZENIE sb n

Fleksja

A sg niedok(o)ńcz(e)ni(e).

stp: niedokuczenie a. niedokończenie, Cn, Linde brak.

Nieskończoność, wieczność: bo w inych ięzikach/ a zwłaſcża y w łacinskim to ſlowo Wiecżnoſc/ żadney roznoſci niema w ſobie/ tylko zamyka wſzythko niedokońcżenie/ ale w żydowskim ięzyku rozno. RejKat 88.

Synonimy: niedoskończoność, nieskończenie, wieczność.

Cf DOKOŃCZENIE]

FP