[zaloguj się]
NIEDOPŁAJCA  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.