[zaloguj się]

[NIEDOPRAWNY ai

Fleksja

N sg f niedoprawnå.

stp, Cn, Linde brak.

Nie ukończony, nie doprowadzony do stanu doskonałości: gdźie w ſkále przeſtronéy Zelázo ſpráwowáli śilni Ciklopowie [...] Ci w ten czás máiąc piorón ſobie náłożony Kowáli/ z iednéy ſtrony iuż był ogłádzony [...] niedopráwna [imperfecta VIII, 428] druga ſtroná byłá. VergKoch 230.

Synonimy: niedokonany, niedokończony, niedorobiony.]

MK