[zaloguj się]

NIEDOPUSTEK (1) sb m

Fleksja

N sg niedopustek.

stp, Cn, Linde brak.

Niedopuszczenie, zabronienie; w funkcji orzecznika: nie można, nie wolno [cum inf]: Niedopuſtek ći to tu [do piekła] wniść Trudno náſze wrotá wybić. MWilkHist E2.

Cf NIEDOPUSZCZENIE