[zaloguj się]

NIEDOROBIONY (1) part praet pass pf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e oraz pierwsze i drugie o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz dorobić).

Fleksja
sg
mNniedorobiony
pl
N subst niedorobion(e)
G niedorobionych

sg m N niedorobiony.[pl N subst niedorobion(e).G niedorobionych.]

stp brak, Cn s.v. niedokończony, Linde bez cytatu.

Nie wykończony, nie wykonany do końca; imperfectus Calag; affectus, inabsolutus, incompletus, inconsummatus, infectus, informatus, semifactus, semiperfectus Cn: Vnauſzgearheit. Niedorobiony. Imperfectus. Calag 521a; [skór kozłowych niedorobionych 358 InwMieszcz 1552 nr 49; kamienny łeb niedorobiony, biały [u rzeźbiarza] InwMieszcz 1571 nr 168; przyłbice okrągłe niedorobione 3 InwMieszcz 1600 nr 305; Niedorobiony/ imperfectus, impolitus, non elaboratus. Volck Mmm4].

Synonimy: niedokonany, niedokończony, niedoprawny.

Cf DOROBIONY