[zaloguj się]
NIEDOSTATNIE  Cn; Linde brak.

Cf DOSTATNIE, NIEDOSTATECZNIE