[zaloguj się]

NIEDZIEDZICZNY (2) ai

Fleksja

L pl niedziedzicznych (2).

stp, Cn, Linde brak.

1. Nie odziedziczony, nie otrzymany w spadku (1):
Wyrażenie: »niedziedziczny z rodu« (1): Przetoż miſię zda: iż y w tym X. K. nie wedle Bogá poſtępuie: gdy [...] drugim/ pánuiąc ſám w murzech Poznáńſkich/ nie dźiedźicżnych z rodu/ ná Tumie/ śmiele bez boiáźni Bożey vrąga. CzechEp 58.
2. praw. Nie odnoszący się do prawa dziedziczenia (1):
Szereg:»dziedziczny i niedziedziczny« (1): ſkázuiemy: áby w rzeczách dźiedźicznych y nie dźiedźicżnych wielkich [in causis hereditariis et non hereditariis magnis JanStat 502] Sędźia w płaceniu przerzeczonégo pámiętnégo nád cztérzy groſze wyćięgáć y bráć nie śmiał SarnStat 817.

Cf DZIEDZICZNY, NIEDZIEDZINNY