[zaloguj się]

NIEDZIELNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg niedzi(e)lność.

stp, Cn, Linde brak.

Nierozdzielność: Inseparabilitas, nyedzielnoscz BartBydg 75.

MM