[zaloguj się]

NIEKĘDY (4) pron

-en- (2), -ę- (1), -ą- (1).

Zawsze w pisowni łącznej.

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Zaimek przysłówkowy nieokreślony (4):
1. Wskazuje na jakiekolwiek bliżej nieokreślone miejsce: gdzieś, gdziekolwiek, gdzieniegdzie; alicubi Calep, Cn; nonnusquam Cn (3): Alicubi, In aliquo loco, uspiam, usquam ‒ Niekendy gdzie kolwiek. Calep 52b.
a. W niektórych miejscach tekstu (2): PatKaz III 95; Gdźiem s ſwey głowy nic nie piſał/ iedno com z Láćińſkiego wźiął [...]. Acz niekędy nápominánie czynię GroicPorz A3v.
2. Wskazuje na jakikolwiek bliżej nieokreślony kierunek (1): Aliquo, Ad aliquem locum – Niekendy. Calep 52b.

Synonimy: gdziekolwiek, gdzieś, niegdzie.

Cf KĘDY

ASt