[zaloguj się]

[ROWEK sb m

Fleksja

N sg rowek.

Sł stp, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIII w.

Dem. odroww niezaświadczonym u nas znacz.potoczek, strumyk: Rivulus Báchlin Rowek/ Potocżek ArtNom B4.

Synonimy: potoczek, rzeczka, strumyczek, strumyk, strumyszczek.

Cf [ROWIK]]

ALKa