[zaloguj się]

[NIEMNOGOŚĆ sb f

Fleksja

A sg niemnogość.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Mała liczba [czego]: A oſtátek drzewa láſu iego/ prze ich nie mnogość [prae paucitate]/ będą zlicżone/ y dziećie ie popiſſe. Leop Is 10/19 (Linde).

Cf MNOGOŚĆ]

FP